Lösenordet.

0kommentarer

Kroniskt beroende. Det är inte trevligt, det är inte roligt att inte längre få ett rus utan bara behöva det för att inte bli sjuk.
Bensodiazepiner och tramadol sen satt jag där med heroinet flytande i mitt blod. Jag klev på tåget och följer med rälsen till döden, det går långsamt för vissa, snabbare för andra och vissa tar en överdos och försvinner på en gång.
Jag ser portarna som är barrikerade och den stora grobianiska kedjan med hänglås. Jag har glömt nyckeln och jag har glömt lösenordet för att ta mig igenom. Jag ser portarna på håll där jag åker med tåget, ibland blir dom suddigare och jag sjunker ner i en vad som ser ut som en obekväm ställning men som jag inte känner något av alls. Ibland är portarna klara och jag vet att livet finns bakom portarna. Tåget för mig till döden. Helvetet lever jag redan i.

Kommentera

Publiceras ej